Holistisch energetische therapie

Herstellen van de natuurlijke balans

energetische therapie groot

Holistisch energetische therapie richt zich op het herstellen van de natuurlijke balans in de mens en het bevorderen van het zelfherstellend vermogen. De therapie gaat uit van een holistisch mensbeeld, het evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht. Wanneer dit evenwicht verstoord en geblokkeerd is, kan dit dus op al die vlakken invloed hebben. Met energetische therapie wordt de oorzaak van deze blokkades opgespoord en opgelost. De energie kan dan weer vrij stromen waardoor je weer in balans komt.

De therapie brengt je tevens in contact met je eigen innerlijke wijsheid en weten. Hierdoor zal je je vrijer voelen, meer zelfvertrouwen hebben en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf gaan ervaren. De weg is dan vrij om te ontdekken wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt in je leven.